PLATINUM

vip platinum eco6789Level VIP THỨ 4 của ECO6789 là PLATINUM. Là tập các thành viên tích lũy được trên 1,000,000 Credits.